Artikel fra Grønland

Artiklen er lavet i forbindelsen med en opgave på Grønland og er udgivet i et tillæg til et internt magasin der sendes ud til offentlige ansatte i Grønland.

Klare ensartede processer og flere uddannede instruktører på døgninstitutioner har betydet, at både personale og beboere i dag føler sig mere trygge ved hinanden

På døgninstitutionen Angerlarsimaffik Aaqa i Nuuk bor 30 voksne beboere med psykiatriske diagnoser primært skizofreni. Her er både beboere og ansatte tilfredse med, at det er for et par år siden blev lov­givet om magtanvendelsesreglerne, hvilket tidligere har været et uklart område. Reg­lerne har forbedret borgerens retsstilling og sikret mere klarhed om rettigheder i forbin­delse med frihedsberøvelse, uddannelse af konflikthåndteringsinstruktører og under­retningsprocesser.

“Vi møder dagligt udadreagerede ad­færd, hvor vi må benytte magt for at beskyt­te beboeren, personalet og de andre bebo­ere”, fortæller forstander Maria Heilmann Nielsen, der præciserer at med magtanven­delse menes, at man tager magt over bebo­eren med ord eller handlinger.

Læs hele artiklen her – (både på Grønlandsk og Dansk)

Artikel fra fagbladet folkeskolen – seneste nyt

I marts måned 2016, udløste besøget hos Skoletilbuddet Toften en artikel i Fagbladet Folkeskolen. I den forbindelse bringes her et uddrag af artiklen.

»Hvornår ved vi, at vi har en konflikt?« spørger kursuslederen.

»Når der kommer en stol gennem luften«, svarer en kvinde med et smil.

Det lyder voldsomt, men det er en del af virkeligheden på Toften, der er et skoletilbud for 28 elever med ADHD. Toften er en del af Toftegårdsskolen i Jerslev uden for Brønderslev.

Arbejdstilsynet var på besøg her i vinter og gav Toften et påbud. Medarbejderne skal blive bedre til at forebygge og håndtere risikoen for fysisk og psykisk vold, står der i påbuddet. Og det er netop derfor, lærere og pædagoger nu går rundt med bare tæer i skolens gymnastiksal, skubber til hinanden, laver balanceøvelser og lærer nogle gode og ufarlige greb til fastholdelse af elever. De skal blive bedre til at klare spændingerne mellem eleverne i hverdagen.

Tidligere politibetjent og uddannet i konflikthåndtering Martin Pallesen underviser, og Toftens lærere og pædagoger er klar til et længere kursus denne aften. Desuden er skolefritidsordningspædagogerne fra Toftegårdsskolens almenafdeling med i aften, fordi de også alt for godt kender behovet for at kunne håndtere voldsomme elever i indskolingen. På næste kursus skal indskolingslærerne også med.

Læs resten af artiklen »På kursus i nedtrapning af vold: Fastholdelse må aldrig blive en slåskamp«