Foredrag

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

Bevar balancen og kom styrket ud af svære situationer.

Tendens:

Måske kan vi være enige om at hastighed og kompleksitet er støt stigende på mange arbejdspladser. I kombination med den måde vi som moderne mennesker lever på, udfordrer vi vores nervesystem og det kan have en pris på blandt andet samspillet med andre mennesker.

Når vi har travlt kommer vi nemmere til at misforstå andres intentioner og så er kimen lagt til en konflikt.

Intention:

Selv en mindre konflikt på arbejdspladsen kan opleves som en krise for de involverede og samtidig påvirke den samlede trivsel på arbejdspladsen

Konflikter der anerkendes og håndteres kan modsat skabe grobund for udvikling, øget samarbejde og trivsel.

Tilgang:

Konflikter kan være interne, men de kan også opstå i mødet med kunder, borgere, klienter, elever mv. I næsten alle konfliktforhold er nøglen til forebyggelse og håndtering, at kunne rumme sig selv i mødet med andre der oplever eller ser anderledes på en sag eller verden generelt.

Som i mange af livets forhold kræver forandring handling og lykkes bedst hvis vi starter med os selv. Derfor er det godt at starte med at se på hvad vi selv bringer ind på arbejdspladsen på godt og ondt.

Indhold:

For at tale om konflikter må vi først definere hvad det er for en størrelse, herunder deres opstandelse, natur og potentiale. Derefter er det tid til at fylde værktøjskassen for at kunne forebygge eller bedre håndtere dem næste gang de viser sig – for det gør de med garanti.

Indholdet har både en generel og specifik del i forhold til branche og aktuelle udfordringer.

Form

Interaktivt foredrag af 2-3 timers varighed for op til 25 deltagere pr. hold. Hvor I som deltagere og arbejdsplads får nogle timers god energi, inspiration og konkrete redskaber gennem teori, storytelling og praktiske øvelser.

Foredraget er velegnet til fyraftens møder og indlæg på temadage mv., som opdatering eller inspiration.

Kan også tilbydes som kurser med en varighed fra 4 timer til 5 dage, for op til 25 deltagere pr. hold. Læs mere her

På kurserne har vi bedre tid til at gå i dybden med generelle eller specifikke emner, gennem øvelser og gruppearbejde mv.. Men uanset om det er et foredrag eller kursus I ønsker er der en rød tråd i min tilgang, som tilpasses og foldes mere eller mindre ud, alt efter jeres udfordringer og prioritering.

(fleksibel på deltagerantal efter nærmere aftale)


Foredrag med Martin Pallesen