Om Martin

Motivation:

Den gamle kliche med mekanikerens bil og pædagogens egne børn osv., er også gældende for min rolle som konsulent indenfor konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Min egen konfliktskyhed, har motiveret mig til, på et ubevidst plan, at udvikle kommunikative evner og adfærd, så jeg bedst muligt undgik konflikter. Det har taget mig mange år at opdage, at det forsvinder de ikke af.

Det perspektivskifte der findes i, at se konflikter som et grundvilkår for det at være menneske og som enestående mulighed for selvudvikling har holdt mig til ilden i forhold til at øve mig i at rumme mig selv i mødet med andre der ser og udtrykker verden på en anden måde end min.

Hver gang jeg holder foredrag eller underviser opdager jeg nye sider, udfordringer og muligheder i det samspil der er imellem mennesker.

Baggrund og uddannelse:

Jeg har undervist i forskellige sammenhænge i mere end 25 år og har en baggrund i politiet med 10 års erfaring, herunder også som instruktør i forebyggelse og magtanvendelse, samt en periode i PET.

En 2. årig. uddannelse til rådgiver i konflikthåndtering og voldsforebyggelse på arbejdspladsen, fra Socialt Udviklingscenter i Kbh., motiverede springet ud som selvstændig konsulent i 2008.

2,5 år som lokal sikkerhedschef for Ikea i Århus, herunder undervisning og træning af personale i bl.a. konflikthåndtering og sikkerhed parallelt med rollen som selvstændig konsulent orkestrerede mit eget møde med fænomenet stress.

Det gjorde mig nysgerrig på hvad der får os højtudviklede væsner til at miste balancen i en verden af overflod og uanede muligheder.

I 2019 færdiggjorde jeg en 3.årig. psykodynamisk og kropsterapeutisk uddannelse i Tyskland og det har været en øjenåbner og berigelse, at komme ned i kroppen og dermed nogle lag under det vores ”normale” bevidsthed tilbyder af forståelse for vores personlighed i mødet med os selv og andre.

Min tilgang:

Det betyder, at min tilgang og forståelse for konflikthåndtering og voldsforebyggelse i dag, er langt mere helhedsorienteret end tidligere. Med afsæt i teori og forståelse af bl.a., neurofysiologi og neuropsykologi, fokuserer jeg på begreber som grounding, arousal, spejlneuroner, affekt og selvregulering, det autonome nervesystem og meget mere.

Efter min bedste overbevisning, kan vi ikke arbejde med forebyggelse og håndtering af konflikter og udadrettet/udfordrende adfærd, hvis vi ikke også har en solid teoretisk og praktisk forståelse for stress og det autonome nervesystem. Stress rummer ligesom konflikter både muligheder og farer, men det kræver vi forstår begge dele.

Erfaring og målgruppe:

Jeg har undervist/underviser på både private og offentlige arbejdspladser som:

  • Skoler og institutioner
  • Fagforeninger og a-kasser
  • Jobcentre
  • Detailhandel
  • Jernbanevirksomhed
  • Museer
  • Politi
  • Restaurationsbranchen
  • Sundheds og ældreområdet
  • M.fl.
Indenfor følgende emner:
  • Konflikthåndtering
  • Voldsforebyggelse
  • Sikkerhed
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Stresshåndtering
  • Fysisk og mental sundhed

Siden 2015 har jeg opholdt mig 2-3 måneder om året i magiske Grønland, hvor jeg fortsat kører kursus og uddannelsesforløb indenfor ovennævnte emner.

Formen:

Som underviser er jeg levende og autentisk med afsæt i øjenhøjde og ved brug af diverse hjælpemidler finder jeg som regel vej til både deltagerne og målet.

Jeg er særligt optaget af naturen og har stor respekt for hvad rammer og miljø kan skabe af nye perspektiver og derfor også åben for afholdelse af arrangementer udendørs/ i det grønne. 

Supplerende:

I naturskønne omgivelser i Ebeltoft har jeg i naturlig kombination med konsulentrollen en kropsterapeutisk praksis, med fokus på fysisk og mental sundhed, som I kan læse mere om her: www.parasympaticus.dk

Kurser og foredrag om
Martin Pallesen