Om Martin Pallesen

Jeg har undervist i forskellige sammenhænge i mere end 25 år og har en baggrund i politiet med 10 års erfaring, herunder også som instruktør i forebyggelse og magtanvendelse, samt en periode i PET.

En 2. årig. uddannelse til rådgiver i konflikthåndtering og voldsforebyggelse på arbejdspladsen, fra Socialt Udviklingscenter i Kbh., motiverede springet ud som selvstændig konsulent i 2008.

2,5 år som lokal sikkerhedschef for Ikea i Århus, herunder undervisning og træning af personale i bl.a. konflikthåndtering og sikkerhed parallelt med rollen som selvstændig konsulent orkestrerede mit eget møde med fænomenet stress.

I 2019 færdiggjorde jeg en 3.årig. psykodynamisk og kropsterapeutisk uddannelse i Tyskland og det har været en øjenåbner og berigelse, at komme ned i kroppen og dermed nogle lag under det vores ”normale” bevidsthed tilbyder af forståelse for vores personlighed i mødet med os selv og andre.

Min tilgang:

Det betyder jeg har en helhedsorienteret tilgang og forståelse for forebyggelse og håndtering af stress, konflikter og vold. Med afsæt i teori og forståelse af bl.a., neurofysiologi og neuropsykologi, fokuserer jeg på begreber som grounding, arousal, spejlneuroner, affekt og selvregulering, det autonome nervesystem og meget mere.

Efter min bedste overbevisning, kan vi ikke arbejde med forebyggelse og håndtering af konflikter og udadrettet/udfordrende adfærd, hvis vi ikke også har en teoretisk og praktisk forståelse for stress og det autonome nervesystem. Stress rummer ligesom konflikter både muligheder og farer, men det kræver vi forstår begge dele.

Erfaring og målgruppe:

Jeg har undervist/underviser på både private og offentlige arbejdspladser som:

 • Skoler og institutioner
 • Fagforeninger og a-kasser
 • Jobcentre
 • Detailhandel
 • Jernbanevirksomhed
 • Museer
 • Politi
 • Restaurationsbranchen
 • Sundheds og ældreområdet
 • M.fl.

Indenfor følgende emner:

 • Konflikthåndtering
 • Voldsforebyggelse
 • Sikkerhed
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Stresshåndtering
 • Fysisk og mental sundhed

Siden 2015 har jeg opholdt mig 2-3 måneder om året i magiske Grønland, hvor jeg fortsat kører kursus og uddannelsesforløb indenfor ovennævnte emner.