Workshops og Temadage

Forbyggelse og håndtering af Stress, Konflikter og Vold

Jeg tilbyder workshops og temadage med varighed og indhold efter jeres ønsker, for op til 25 deltagere pr. hold.

Som underviser er jeg levende og autentisk med afsæt i øjenhøjde og ved brug af diverse hjælpemidler finder jeg som regel vej til både deltagerne og målet.

Kursusbeskrivelser på denne side er fra tidligere afholdte kurser og er primært til inspiration til indhold.


KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

Tendens:

Måske kan vi være enige om at hastighed og kompleksitet er støt stigende på mange arbejdspladser. I kombination med den måde vi som moderne mennesker lever på, udfordrer vi vores nervesystem og det kan have en pris på blandt andet samspillet med andre mennesker. Når vi har travlt kommer vi nemmere til at misforstå andres intentioner og så er kimen lagt til en konflikt.

Intention:

Selv en mindre konflikt på arbejdspladsen kan opleves som en krise for de involverede og samtidig påvirke den samlede trivsel på arbejdspladsen

Konflikter der anerkendes og håndteres kan modsat skabe grobund for udvikling, øget samarbejde og trivsel.

Tilgang:

Konflikter kan være interne, men de kan også opstå i mødet med kunder, borgere, klienter, elever mv. I næsten alle konfliktforhold er nøglen til forebyggelse og håndtering, at kunne rumme sig selv i mødet med andre der oplever eller ser anderledes på en sag eller verden generelt.

Som i mange af livets forhold kræver forandring handling og lykkes bedst hvis vi starter med os selv. Derfor er det godt at starte med at se på hvad vi selv bringer ind på arbejdspladsen på godt og ondt.

Indhold:

For at tale om konflikter må vi først definere hvad det er for en størrelse, herunder deres opstandelse, natur og potentiale. Derefter er det tid til at fylde værktøjskassen for at kunne forebygge eller bedre håndtere dem næste gang de viser sig – for det gør de med garanti.

Indholdet har både en generel og specifik del i forhold til branche og aktuelle udfordringer.

Form:

Kurser med en varighed fra 4 timer til 5 dage, for op til 25 deltagere pr. hold.
Kan også tilbydes som interaktive foredrag af 2-3 timers varighed for op til 25 deltagere pr. hold. Læs mere her

Uanset om det er et foredrag eller kursus I ønsker er der en rød tråd i min tilgang, som tilpasses og foldes mere eller mindre ud, alt efter jeres udfordringer og prioritering.

På kurserne har vi bedre tid til at gå i dybden med generelle eller specifikke emner, gennem øvelser og gruppearbejde mv.

Uanset form og varighed garanterer jeg at I som deltagere og arbejdsplads får god energi, inspiration og konkrete redskaber gennem teori, storytelling og praktiske øvelser.

Indhold og form kan også anvendes som teambuilding.

(fleksibel på deltagerantal efter nærmere aftale)


Kursus i fysisk konflikthåndtering – skoler og institutioner

Fysisk konflikthåndtering - skoler og institutioner

kan i håndtere eleverne når de har det sværest?

Tendens:

På mange skoler og institutioner ser vi en negativ udvikling i forhold til udadrettet adfærd samt nedladende og truende kommunikation. Adfærden fylder allerede i indskolingen, både på almen og specialområdet og udspiller sig både mellem eleverne og rettet mod personalet.

Intention:

På dette kursus i fysisk konflikthåndtering ser vi adfærden som et belastende, men også potentielt udviklende vilkår og tager afsæt i personalets mulighed for at påvirke og håndtere de svære situationer uden unødig overlast gennem en dybere forståelse af hvordan vi gensidigt kan påvirke hinanden både positivt og negativt.

Jeg anvender begrebet ”relations-parathed” som et udtryk for vores evne til at forebygge konflikters opståen eller eskalering, herunder kapacitet til at holde balancen i svære situationer, således vi ikke ender i kamp/flugt, men i videst mulige omfang forbliver i en tilstand, hvor det fortsat er omsorg og pædagogiske virkemidler der dominerer samspillet.

Indhold:

Kurset indeholder teori og redskaber til at forebygge, håndtere og evaluere svære situationer og er bygget op omkring emner/begreber som grounding, arousal, selvregulering, affektregulering, verbal og nonverbal kommunikation.

Samspillet kan trods de bedste intentioner alligevel ende i situationer, hvor personalet ser magtanvendelse som eneste udvej. Derfor indeholder kurset også reglerne for magtanvendelse samt guidning, adskillelses, frigørelses og fastholdelses teknik.

Tilgang:

Alle teknikker, hvor vi fysisk intervenerer i en konflikt, er udviklet og tilpasset, så der anvendes mindst mulig kraft for derved at minimere risiko for fysisk skade på elev og personale. For at minimere det psykiske aspekt af en fastholdelse arbejder vi med etik, omsorg og nænsomhed i tilgangen ligesom alle fastholdelser foregår stående, gående eller siddende og ikke liggende for at minimere oplevelsen af overgreb mest mulig for både elev og personale.

Form:

Dette kursus er en blanding af teori og praksis/øvelser og afholdes bedst i en gymnastiksal eller lignende med plads til bevægelse for op til 20 personer ad gangen.

Varighed fra 3-8 timer og evt., opfølgning efter 3-4 mdr., samt eventuel årlig genopfriskning

Dette er mit mest afholdte kursus med mere end 200 kurser som udviklings og referenceramme.

Pris afhænger af deltagerantal og varighed. Kontakt for tilbud.

Referencer:

Se referencer fra andre skoler og institutioner her


Forespørgsler modtages gerne. Kontakt mig her